10+10 Henkilöautokurssi 750€ 

Kurssi vain suomeksi, course only in Finnish.

(hinta sisältää 24% alv:n)     

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on myöntänyt Autokoululiiton jäsenkouluille kokeiluluvan, jolla mahdollistetaan kuljettajantutkinnon suorittaminen 10+10 –mallin mukaisesti.
Kokeilussa hyödynnetään digitaalisia oppimisympäristöjä sekä älykästä ajotavanseurantalaitetta (www.edlooper.com).
Kokeiluun osallistuminen on autokoulun oppilaille vapaaehtoista.
Kokeiluun osallistuva oppilas suorittaa vähintään vaaditun minimiopetuksen, jonka jälkeen hänellä on lupa suorittaa kuljettajantutkinto.

Kokeilulupa voimassa kesäkuun 2018 loppuun asti.

10 teoriatuntia (45min/h)
10 itseopiskelutuntia
9 ajotuntia (50min/h)
1 pimeänajon opetus simulaattorilla 80€ (50min/h)

opiskelumateriaali
ajoneuvon käyttö tutkinnossa

Muut maksut:

pimeänajon opetus simulaattorilla 80€
liukkaankelin ratamaksu 55€
ajokorttilupamaksu Trafille 40€
teoriakoe 31€
ajokoe 65€